Objevte pomocí meditace svou duševní stránku

Žijeme v době, kdy se veliké přízni lidí těší řada mírumilovných volnočasových aktivit, jako jsou kupříkladu jóga, poslouchání uklidňující relaxační hudby, ale také v neposlední řadě kouření marihuany, či jiných takovýchto látek, za účelem odpočinutí mysli od starostí, jež nás běžně zatěžují. V tomto článku se vám však pokusím představit jinou, velice specifickou činnost, jež dle mého osobního názoru, tyto ostatní činnosti svým příznivým účinkem na naše duševní rozpoložení převyšuje. Jedná se o způsob meditace, která pochází z tradičního budhismu.

Co je to budhistická meditace?

Asi nejvýstižnějším popisem této činnosti je, ve snaze zachytit její podstatu a účel, pokoušení se o porozumění přítomného momentu v jeho kompletní podobě a pozorování všech vznikajících fenoménů, ať už se jedná o smyslové vjemy, jako jsou zvuky nebo doteky, ale také včetně myšlenek, představ i pocitů.

Meditace se zásadním způsobem liší od jiných činností, jako je např. jóga, v tom, že jejím účelem není vyvolat stav klidu a mírumilovnosti při jejím samotném provádění, ale co možná nejlépe porozumět sobě samému a všemu, co nás bezprostředně obklopuje, abychom byli posléze schopni lépe získat nadhled nad našimi životy a těšit se stabilní, trvalé vyrovnanosti a vnitřnímu klidu. V anglickém jazyce hovoříme o “insight meditation”, což můžeme přeložit jako “meditace vhledu” a to už nám samo o sobě napovídá, že meditace slouží jednotlivci k nahlédnutí do své vnitřní existence.

Dokonalost mysli je v její hloubce.

Lao-c’

Co si od meditace mohu slibovat?

Určitým způsobem je meditace jednoznačně přínosná pro každého člověka, ačkoliv je mnoho činností a způsobů života, které si s ní vyloženě odporují a dokonce negují její účinky. Z tohoto důvodu, pro obrovský počet lidí meditace příliš přitažlivá nebude.

Nicméně, stojíte-li o obohacení a pozdvižení vaší duchovní stránky, nebo se snad cítíte být v životě zmateni, zažíváte úzkosti, pocity nejistoty, nejste spokojeni s tím, jakým směrem se ubíráte, máte pocit, že opomíjíte něco zásadního, meditace vám může být sillně nápomocná, ba dokonce může od základů změnit vaše dosavadní priority a váš přístup ke světu, lidem, i sobě samému.

Čtěte také:  5 věcí, které úspěšní lidé nikdy nedělají

 
Čemu se vyhnout?

Je spousta věcí, které se, zejména v začátcích meditace, mohou zdát být vhodnými, ikdyž ve skutečnosti jsou naprosto kontraproduktivní, a v zájmu dosažení žádoucích výsledků meditace, by neměly být praktikovány.

Jednou z těchto věcí je poslouchání hudby při meditaci. Je tomu tak proto, že cílem meditace není snaha o změnu čehokoliv, o ulevení od bolesti, o zlepšení špatné nálady, nýbrž o prosté vnímání toho, jak věci jsou a pochopení jejich podstaty (což ve výsledku vede k příznivým změnám). Když posloucháme hudbu, usilujeme o pozměnění skutečnosti. Je nutné vnímat realitu v její přirozené podobě a žádným způsobem do ní nezasahovat.

Prakticky o totéž se jedná při užívání omamných látek při meditaci. Spousta lidí sice tvrdí, že po konzumaci marihuany prožívají velmi čisté a hluboké chvíle meditování, nicméně opět bychom pozorovali realitu námi nějakým způsobem upravenou.

Jak začít?

Začít může být pro spoustu lidí poněkud obtížné, je totiž důležité, nechat si pečlivě vysvětlit, jakým způsobem přesně máme meditaci provádět. Proto, pokud vás tato činnost zaujala, velmi vřele vám doporučuji navštívit stránky meditation.sirimangalo.org a podle návodu (dostupného i v českém jazyce) si meditaci vyzkoušet.

Autor: David Web, Foto: Poxabay, Zdroj: meditation.sirimangalo.org

Mohlo by se vám líbit...