Nové fitness trendy do roku 2021 nejen s ohledem na covid-19

2

Pandemie a společenské změny, které s ní souvisejí, zamávaly a určitě ještě zamávají s celým fitness průmyslem. To už dnes není dohadem, nýbrž nad slunce jasným faktem. Ze změn, které se od jara odehrály ve fitkách, se stávají standardy, navíc lze předpokládat, že tyto standardy s námi zůstanou napořád. Pojďme se při vší aktuální mizérii podívat na to, co dobrého by z toho pro fitka a jejich klienty mohlo vzejít a jaký potenciál leží na chodníku.

 1. Místo hesla „rychleji, výše, silněji“ se razí a bude razit heslo „čistěji, s odstupem, bezpečně“.
 2. Přijímaná hygienická opatření se deklarují na dobře viditelném místě, na webových stránkách i sociálních sítích. Od klientů je a bude s větším důrazem vyžadováno hygienické podmínky plnit a respektovat.
 3. Kde jsou ty časy, kdy bylo normální přijít si do špatně větrané sklepní posilovny s bosýma nohama a hrdě odcházet od propocené lavičky na benchpress k vedlejšímu stroji.
 4. Zdravý životní styl, adekvátní váha a celková kondice získaly v kontextu s rizikovými faktory na covid-19 ještě daleko důležitější význam.
 5. Služba „individuální trénink“ už si opravdu nevystačí jen s nějakým dobře znějícím marketingovým popiskem.
 6. Cvičení snad konečně získá zásadnější pozornost v kategorii „prevence“.
 7. Můžeme doufat, že po odeznění všech koronavirových vln se fitness centrům a všem sportovištím dostane rehabilitace v podobě zvýšeného zájmu o jejich služby.
 8. Lidé budou chtít nejen napravovat škody z karantén a lockdownů, ale snad i aktivně posilovat imunitu, zlepšovat kondici a držet si dlouhodobě optimální váhu.
 9. Slogan „zdraví na prvním místě“ je tím nejlepším argumentem, proč by měli lidé začít (a nepřestat) cvičit. Hubnutí a svaly jsou až na druhém místě.
 10. S tím, jak byly fitness centra na jaře nuceny ve zrychleném režimu přejít do online provozu, se otevřely dveře koučingu na dálku.
 11. Pokud klient z rodinných důvodů nebo z důvodu cestování nemůže přijít na hodinu, může využít online trénink.
 12. I přesto, že online trénink má svá rizika, se kterými musí trenér pracovat, jakékoliv cvičení je lepší, než žádné.
 13. Fitness centra mají v ruce silný konkurenční nástroj s velkým potenciálem.
 14. Díky technologiím mohou fitka pokračovat v tréninku, udržovat kontakt s klientem a minimalizovat výpadky, které vedou k jojo efektům, zraněním a demotivaci.
 15. Fitka získají větší variabilitu v tvorbě cenových balíčků pro své klienty.
 16. Díky kombinacím prezenčních a online lekcí (a například předtočených prémiových tutoriálů) je možné podchytit i klienty, kteří se klubovému závazku dosud vyhýbali.
 17. S důvodem „jsem často na cestách“ nebo „mám malé děti“ se tím pádem bude dát lépe pracovat.
Čtěte také:  Látky, které vám možná scházejí, a ani o tom nevíte

Tvůrci a signatáři „Prohlášení z Great Barringtonu“ se k tématu odpovědnosti za své zdraví a celkový zdravotní stav populace vyjadřují v následující citaci:

„Dělá nám starosti, jaké zničující dopady na tělesné a duševní zdraví mají opatření proti covidu-19 a navrhujeme místo nich takzvanou cílenou ochranu. Současná opatření zmrazují různé oblasti společenského života a vážně poškozují veřejné zdraví, krátkodobě i dlouhodobě.“

Autor textu: Vojtěch Novák; zdroj fotografie: pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...