Proč je důležité být přirozeně pohybově aktivní

Míváme pocit, že nejzdravějšími lidmi jsou provozovatelé intenzivních sportů, nicméně řada lékařských výzkumů vykazuje , že tomu tak rozhodně nemusí vždy být. Pohlédneme-li až za vnější projevy cvičení na našich tělech a povzneseme-li se nad touhu býti vypracovanými atlety, přicházíme na to, že zdravotně nejoptimálnější cestou je pravidelné vykonávání přirozených pohybových aktivit, zejména pak obyčejné chůze.


Ideální míra pohybu

Asi nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout té nejzdravější míry pohybu, by byl návrat do starší doby kamenné, kdy se lidé nikdy příliš nezdržovali na jednom místě, byli stěhovaví a jejich jedinými zdroji obživy byl lov a sběračství. Z hlediska tohoto tématu se jedná o nejvhodnější způsob života, z části proto, že toto období trvalo mnohonásobně déle, než kterékoliv jiné v lidské historii a naše těla jsou mu ještě stále v mnohém uzpůsobena, ale zejména také proto, že se člověku dostávalo pravidelného a rovnoměrného pohybu.

Pokud ovšem zrovna nemáte zájem odebrat se někde do volné přírody a snažit se tam co nejlépe tento způsob života napodobovat, je možné se mu alespoň pokusit v některých aspektech přiblížit tak, abychom si byli schopni vypěstovat přirozeně zdravý organismus, nevyjímaje naši mysl.

Jak už jsem se zmínil, vůbec nejvhodnější je pohyb méně intenzivní, ale zato rovnoměrný a častý. Proto, máte-li kupříkladu manuální zaměstnání, obzvláště pak takové, které zahrnuje častou chůzi, či nezanedbatelnou námahu svalů, je pravděpodobné, že jste už tímto schopni naplnit vhodnou denní dávku pohybové činnosti. Naproti tomu, pokud jste nuceni trávit řadu hodin ze dne sezením v kanceláři či ve školní lavici, měli byste se pokoušet tento čas nějakým způsobem vynahradit a provozovat ve svém volném čase pohyb o něco intenzivnější. Například skvělou a jednoduchou věcí, která může mít velmi pozitivní dopad, je vyhýbání se jízdě autem, popřípadě hromadnou dopravou a namísto toho chození po svých.


Sport / Přirozený pohyb

Jistě bychom se tedy shodli na tom, že je nutné se v zájmu pevného zdraví pravidelně hýbat. Řada lidí proto nadšeně běhá, nebo zvedá činky, což ale může často vést k nadměrnému fyzickému přepínání a tedy i opotřebovávání různých částí těla. Paradoxně právě u běhu, který zpravidla provozujeme s vidinou silného a zdravého srdce, dochází po určité době (přibližně po 1 hodině nepřetržitého běhu) k jeho nadměrné zátěži a není výjimkou, že při dlouhodobém provozování dlouho trvajících intenzivních běhů i k jeho poškozování.

Rozhodně se nesnažím tvrdit, že je pro nás vykonávání sportu nevhodnou činností, ale stejně jako vše ostatní, by měl být brán s rozumnou mírou. Nicméně, pokud se někdo ve cvičení, běhání ani v ničem podobném nevyžívá, může se jen pomocí aktivního životního stylu těšit svěžímu a zdravému tělu.

Autor a zdroj: David Web (fitness specialista), Foto: Pixabay
Mohlo by se vám líbit...