Jak budovat opravdu zdravé mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy je třeba trpělivě budovat.

O vaše rodinné i ostatní mezilidské vztahy je nutné pečovat jako o zahradu. Je zapotřebí do nich neustále vnášet čas, úsilí a představivost tak, aby mohly správně fungovat a dále se rozvíjet. Nic nám do života nepřinese více radosti než plnohodnotné mezilidské vztahy. Nicméně, mnoho z vás určitě ví, kolik bolesti nám může způsobit vztah nenaplněný a zpřetrhaný. Povzbuzující však je, že existuje řada věcí, pomocí kterých můžeme utvářet překrásné vztahy s ostatními. Rádi bychom se proto s vámi o některé z nich podělili.


Láska

Toto pochopitelně záleží na vaší osobní definici lásky. Pro spoustu lidí je to zkrátka pocit, což je v zásadě pravda. Nicméně když o někom tvrdíte, že jej milujete, kromě pocitu vůči němu pociťujete i určitý závazek, který signalizuje, že s daným člověkem budete zacházet vždy správně a ctnostně. V zájmu utváření povětšinou šťastných vztahů s lidmi je nutné tento závazek chovat ke každému. Jinými slovy, je důležité chovat lásku úplně ke všem. Ne v tom slova smyslu, že musíme každého pocitově zbožňovat, ale pamatovat na to, že úplně každý si zaslouží naše spravedlivé a dobrosrdečné jednání.


Nežít jen pro sebe, nýbrž i pro ostatní

 

„Můžete v životě získat cokoliv si přejete, pokud pomáháte ostatním získat to, co chtějí oni.“

 

Nejlépe strávený život je život strávený pomáháním ostatním. To neznamená, že nemůžeme zároveň usilovat o to nejlepší pro sebe sama, nýbrž o to, že štěstí ostatních je stejně důležité jako naše vlastní, a proto bychom se měli snažit životy ostatních zpříjemňovat tak, jak je v našich silách.

Čtěte také:  20 inspirujících citátů o lásce


Upřímná komunikace

V každém zdravém a fungujícím vztahu najdete otevřené a upřímné jednání. Je naprosto nezbytné mezi sebou komunikovat, sdělovat si navzájem své pocity a myšlenky. Umožňuje nám to navázat spojení. Když bude toto spojení založeno na lhaní nebo zatajování, bohužel se to výrazným způsobem negativně podepíše na našich vztazích.


Být přátelský

Jednoduše řečeno, vztahy s ostatními budeme mít tak dobré, do jaké míry se slušně a pozorně chováme k našemu okolí. Vlídností můžeme často změnit něčí podrážděné nebo ofenzivní chování a mimo to si s její pomocí vysloužíme přátelství a náklonnost ostatních.

Mezilidské vztahy mezi přáteli

Buďte přátelští. Nechte se unášet na vlnách pozitivního přístupu.


Trpělivost

Ať se nám to líbí nebo ne, v životě nás budou někteří lidé neustále podvádět, budou nám lhát a zklamávat nás. Pochopitelně taky každý z nás někdy někoho zklame. Je zkrátka lidskou přirozeností od ostatních něco očekávat. Je nesmírně důležité umět tyto požadavky držet na uzdě a naučit se lidem odpouštět. Zkrátka nikdo není, ani nikdy nebude dokonalý. Proto nezavrhujme ostatní jen proto, že nám ublížili. Raději v takových chvílích mysleme na to, kolikrát se k nám zachovali vlídně.

Čtěte také:  Pozitivní myšlení, pozitivní výsledky


Mezilidské vztahy a společný smysl

Svým způsobem nezbytný aspekt každého zdravého vztahu. Zpravidla zpočátku přehlížen, ale zásadní v dlouhodobých vztazích. Zamyslete se nad tím, kolik přátel jste v životě poznali skrz nějaký společný zájem či cíl, ať už se jednalo o sport, práci, nebo třeba chození do kostela. Něco vás zkrátka sblížilo a udrželo pohromadě. Snažte se tedy obklopit lidmi, kteří mají podobné zájmy a životní postoje jako vy. Jen takoví lídé vám poskytnou oporu a pochopení.


Zábava

Každý úspěšný vztah v sobě zahrnuje alespoň nějakou formu zábavy. Pochopitelně to nebude vždy hlučná a nebezpečná forma zábavy, ale i kupříkladu v ryze pracovních vztazích by neměl scházet nádech lidskosti a odlehčení od vážnosti.

Autor textu: Vojtěch Novák; zdroj fotografie: pixabay.com

Mohlo by se vám líbit...