Zvyk je železná košile. Závislost je zvyk!

Pod pojmem “závislost” si nejspíše představíte různé neřesti, jako jsou tučné a nezdravé potraviny, cigarety, alkohol, nebo popřípadě jiné návykové látky. Nicméně, můžete být lidmi silně dbajícími na své tělesné samosprávě, a přesto být závislými na řadě věcí. Alespoň do určité míry vede i ta nejdrobnější závislost k určitému strádání, tudíž nevynakládáme-li žádné úsilí k jejich kontrolování, zpravidla to mívá výrazně negativní dopad na náš každodenní život.


Na čem všem můžu být závislý?

Již dříve zmíněné jídlo, alkohol a tabák můžeme rozšířit do nejobecnější roviny, což znamená konzumace prakticky čehokoliv, od žvýkaček, přes kávu, až po pervitin. Nezáleží na tom, zda jsme si danou látku oblíbili pro její chuť, vůni, stimulační účinky, nebo cokoliv jiného, v každém z těchto případů chováme k předmětu své závislosti vazbu, kterou bychom nejraději nepřetrhávali, i když nám může být k obrovskému neužitku.

Samozřejmě by někdo mohl namítnout, že pokud je závislý kupříkladu na konzumaci zeleniny, jedná se o věc ryze pozitivní, a není tedy zapotřebí tuto závislost nijak regulovat. V souvislosti s tím bych rád zopakoval jednu věc, na kterou bych chtěl v tomto článku klást zvláštní důraz, a sice, že každá závislost někdy musí zákonitě vést ke strádání. Přirozeně je však na jednotlivci, aby si v dané situaci dokázal sám, podle svého úsudku vyhodnotit, zda je pro něj něco skutečně zcela výhodné, či jestli nestojí za to danou věc omezit.

Vedle konzumace existuje pochopitelně obrovské množství jiných závislostí, z těch, které jsou zejména pro naši dobu velmi příznačné, bych jmenoval především závislost na zábavě, obzvláště pak na multimediální a digitální zábavě. Jsme příliš navyklí sledovat denně filmy, seriály, trávit spoustu času na sociálních sítích nebo poslouchat hudbu pomocí sluchátek prakticky kamkoliv se hneme, ale potom, když to z nějakého důvodu nemůžeme mít, obrovsky strádáme, nudíme se a netušíme, jak jinak s časem naložit.

Čtěte také:  Odpouštění je balzám na duši

Jako závěr bych uvedl, že i ta zdánlivě nejzanedbatelnější záležitost může ve skutečnosti být hluboce zakořeněnou závislostí. Například, pokud je někdo jedincem usilovně pečujícím o svou osobní hygienu a ocitne se (nedobrovolně) v situaci, kdy je nucen se několik dní obejít bez sprchy, může to pro něj být naprostým peklem, zatímco na někoho, kdo k osobní hygieně přistupuje zodpovědně ale zároveň s určitou rezervou, by takováto situace měla efekt mnohonásobně mírnější.


“Proč bych s tím měl přestat?”

Možná už jste se někdy někde doslechli, že prvním krokem k překonání závislosti je její přiznání. Rovněž je ale nutné pochopit, co možná nejlépe, jakým způsobem mi daná věc neprospívá a proč je tedy žádoucí, abych jí buďto omezil, nebo se jí úplně zbavil.

V některých případech je to prosté, příkladem může být kouření. Není složité pochopit, že cigarety škodí mému zdraví a bylo by proto lepší nekouřit. Když ale hovoříme třeba o již dříve zmíněné multimediální zábavě, spoustu jedinců nikdy ani ve snu nenapadne, že by se mohlo jednat o problém. Z tohoto důvodu je vhodné se zamýšlet nad svými každodenními návyky a pamatovat si, že všeho s mírou není jen prázdná fráze!

Autor: David Web, Foto: Pixabay

Mohlo by se vám líbit...