Je nezbytné spokojit se s tím, co máme

Ať už se nám to líbí nebo ne, v lidské společnosti je jednotlivec neustále někým posuzován. Poměrně nešťastnou skutečností je také to, že jsme zpravidla hodnoceni podle toho, čeho jsme v životě hmotně dosáhli, jinými slovy jak moc jsme podle měřítek “úspěšní”. Obzvláště v našem západním světě se jen velmi málo hledí na to, jaká je naše povaha, jak přistupujeme k životu a jakým způsobem se chováme k ostatním lidem. Příčinou tohoto bohužel bývá, že člověk více dbá o svůj majetek a o své společenské postavení, než o správné chování a morálku.

Jsme posedlí svými cíli 

Celý život nám je vštěpováno to, že z nás musí za každou cenu něco být, musíme něco velkého dokázat a zanechat po sobě velkolepý odkaz, musíme si stanovit ten nejvyšší možný cíl a vynaložit na něj veškeré své úsilí. Ačkoliv není nic špatného na tom být ambiciózní, ve chvíli, kdy zasvětíme celý svůj život snaze být za každou cenu co nejúspěšnější, ztrácíme nadhled a stáváme se posedlými.

Je nezbytné pamatovat na to, že celý náš život se odehrává v přítomném momentě a když většinu času trávíme budováním nějakého svého “snu”, zpravidla býváme duchem nepřítomni a nejsme schopni plnohodnotně prožívat běžné chvíle.

Čtěte také:  Jak být spokojená černá ovce

Spokojenost se nedostavuje? Máme příliš velké požadavky

Neustále míváme pocit, že nám něco schází, a že dokud se to nezmění, tak nedokážeme být spokojení. Upínáme se k té jedné věci a jsme si jisti, že ve chvíli, kdy se nám splní, se konečně dočkáme klidu a spokojenosti. Nicméně naše lidská touha po majetku, uznání a pohodlí se postará o to, že i ve chvíli, kdy “dosáhneme svého cíle”, se vynoří další. Celý tento koloběh pramení ze skutečnosti, že jsme vždy nespokojeni s tím, co máme a požadujeme stále víc a víc.

Máme se svými cíli nastavenou laťku příliš vysoko a tím sami sebe odsuzujeme ke strádání, poněvadž často nejsme schopni dostát svým vlastním nárokům. Ačkoliv pokud bychom zkusili k celé věci přistupovat z opačného konce a namísto usilování o úspěch bychom jednoduše omezili své tužby a spokojili se s tím, co nám doposud život nabídl, zbavili bychom se většiny stresu jež nás sužuje a stali bychom se klidnějšími a šťastnějšími osobami.

Autor: David Web. Foto: Pixabay

Mohlo by se vám líbit...